Posted on

ระยะปลอดภัย

จะมีเซ็กส์อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลที่ไม่ดีระยะหลัง ราควรป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธ์ มันจะทำให้เราปฎิบัติแบบนี้ไปทุกครั้งที่ได้มีการร่วมรักกับคนที่คุณรักเพราะในบางคู่รักหรือสามีภรรยา ที่บางคู่ก็ค่อนข้างที่จะหายากถ้าจะมีสามีภรรยาที่จะมีเซ็กส์ด้วยกันตลอดบ่อยๆ เพราะเวลาเมื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆ ก็ย่อมที่จตะจืดชืดไปตามกาลเวลาบ้าง แต่ก็อย่าลืมว่ายังมีอะไรๆอีกหลายสิ่งหลายอย่างข้างในชีวิตที่นอกเหนือจากมีเซ็กส์ร่วมกัน เพราะการที่จะตะกายอยู่บนที่นอนด้วยกันบ่อยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *